Limburg krijgt er 700 hectare kruidenrijke akkers en weilanden bij

Limburg helpt boeren met stikstofreductie en biodiversiteit

Melkveehouders en akkerbouwers in Limburg kunnen flinke korting krijgen op bloemrijke zaadmengsels voor weilanden en akkers. Provincie Limburg investeert namelijk in de samenwerking tussen de LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouw Bond) en Urgenda en ondersteunt de campagne 1001ha voor melkvee en akkerbouw. Deze campagne helpt boeren om duurdere maar biodiverse zaadmengsels met kruiden en vlinderbloemigen in te zaaien. Vooral de vlinderbloemigen zoals klavers zijn belangrijk want ze leggen stikstof vast waardoor kunstmest en CO2 kan worden bespaard.

Melkveehouders kunnen direct aan de slag

De provincie trekt flink de portemonnee en daardoor kunnen melkveehouders in Limburg vanaf vandaag maar liefst voor 5 hectare per boer korting krijgen. In andere provincies is dat 3 hectare. Door de actie komen er in de provincie dit jaar meer dan 500 hectare kruidenrijke weilanden bij.

Elke hectare kruidenrijk scheelt 500 kg kunstmest, 1000 kg CO2 vergeleken met ‘gewoon’ gras. Bovendien wordt de bodem gezonder en bieden de bloemen en kruiden meer voedsel voor insecten en daarmee ook voor vogels.

Akkerbouwers krijgen vanaf juni korting

Limburgse akkerbouwers krijgen vanaf juni korting op 5 hectare biodiverse groenbemestermengsels. Groenbemesters of vanggewassen worden na de oogst ingezaaid om de bodem te beschermen en actief te houden tot de vervolgteelt het jaar erop. Mengsels met vlinderbloemigen leggen ook nog eens stikstof vast waardoor geen kunstmest nodig is bij het inzaaien, en minder kunstmest bij de vervolgteelt. Uit een recente enquête onder 200 deelnemers akkerbouwers blijkt dat zij zo’n 30% kunstmest besparen, en dat is een grote winst voor klimaat en bodemgezondheid. Door de bijdrage, zullen 40 akkerbouwers kunnen meedoen, voor gezamenlijk 200 hectare aan kruidenrijke akkers.

1001ha: laagdrempelige hulp voor boeren

In 2020 starten LTO Nederland en Urgenda de actie 1001ha voor melkveehouders. Iedereen wil wat van boeren, maar subsidies zijn ingewikkeld en komen vaak bij adviseurs terecht. 1001ha zorgt voor directe hulp aan de boer, zonder ingewikkeld papierwerk maar met concreet resultaat. De boeren waarderen de laagdrempelige en concrete hulp en velen van hen gaan anders boeren: met minder kunstmest realiseren zij dezelfde opbrengst. In 2022 breidde Urgenda samen met ZLTO de actie uit voor akkerbouwers.

Inmiddels hebben landelijk 1500 melkveehouders en 240 akkerbouwers meegedaan met de actie. Ruim driekwart wil na het experiment met de speciale mengsels verder. Dat kan ook, want ze ervaren zelf dat de kosten opwegen tegen de besparing op de aanschaf van kunstmest.

Limburg en LLTB

Het is de tweede keer dat provincie Limburg bijdraagt aan de campagne. Urgenda is verheugd dat Limburg en LLTB na het eerdere succes, nu nog meer boeren gaan helpen met verduurzamen. 

image
image

Foto Urgenda, rechtenvrij.

Deel dit

Meer nieuws

IMG_1291
06.05.2024

Bezoek een kruidenrijk perceel op de Open Middag Kruidenrijk Grasland!

Op 5 juni organiseren we de landelijke Open Dag Kruidenrijk Grasland! Op deze dag kan iedereen die dat leuk vindt, een kijkje nemen op een...
Grazende koeien in saladebuffer-smal
11.03.2024

Positieve resultaten bij meerjarig onderzoek kruidenrijk grasland

Het Louis Bolk Instituut, Wageningen University & Research en de Vlinderstichting hebben gedurende twee jaar een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar kruidenrijk grasland op zandgrond. In...
kruidenrijk-rob-wennegers
01.03.2024

Korting voor 2500 hectare dankzij 4 provincies en 22 gemeenten

Dankzij de bijdragen van gemeenten krijgen melkveehouders fikse korting op biodivers zaaigoed. Elke hectare kruidenrijk grasland scheelt 500 kg kunstmest per hectare en daarmee wordt...