Positieve resultaten bij meerjarig onderzoek kruidenrijk grasland

Het Louis Bolk Instituut, Wageningen University & Research en de Vlinderstichting hebben gedurende twee jaar een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar kruidenrijk grasland op zandgrond. In dit onderzoek werden percelen met productief kruidenrijk grasland vergeleken met blijvend grasland en extensief kruidenrijk grasland. Wij waren aanwezig bij het Symposium Kruidenrijk Grasland op 25 januari, waar de eerste resultaten van dit onderzoek werden gepresenteerd.

Enkele conclusies die de onderzoekers trekken:

 • De opbrengst en voederwaarde van productief kruidenrijk grasland is vergelijkbaar met of hoger dan blijvend grasland;
 • Productief kruidenrijk grasland maakt optimaal gebruik van natuurlijke stikstofbinding en haalt daarmee een hogere productie bij een lagere bemesting dan blijvend grasland. Hiermee kan worden bespaard op kunstmest;
 • In een droog jaar blijft de productie van productief kruidenrijk grasland beter op peil dan van blijvend grasland. Productief kruidenrijk grasland draagt hierdoor meer bij aan klimaatadaptatie;
 • Bovengrondse biodiversiteit is hoger in productief kruidenrijk grasland dan in blijvend grasland, maar verreweg het hoogst in extensief kruidenrijk grasland;
 • Productief kruidenrijk grasland heeft een meerwaarde als foerageerhabitat voor vogels ten opzichte van blijvend grasland voor een set van specifieke soorten, maar extensief kruidenrijk grasland is essentieel als broedhabitat voor graslandbroeders en niet vervangbaar door productief kruidenrijk grasland;
 • De bijdrage van productief kruidenrijk grasland aan biodiversiteit kan worden verbeterd door;
  • De maai- en weidefrequentie te verlagen (en mogelijk uitstellen van de eerste snede voor broedvogels), zodat meer organismen in staat zijn zich voort te planten.
  • Bodembewerking te beperken, omdat dit een negatief effect heeft op de bodemkwaliteit en het bodemleven.
 • Productief kruidenrijk grasland vormt een betere basis voor het behoud van biodiversiteit in het agrarisch gebied dan blijvend grasland, maar is geen alternatief voor extensief kruidenrijk grasland.

Deze conclusies lopen in grote lijnen overeen met de conclusies die wij eerder al trokken op basis van de enquêtes die jullie massaal hebben ingevuld. Het is mooi om te zien dat de praktijkervaringen die jullie met ons deelden nu ook worden bevestigd door de wetenschap.

Lees hier de hele samenvatting van het onderzoek.

Deel dit

Meer nieuws

IMG_1291
06.05.2024

Bezoek een kruidenrijk perceel op de Open Middag Kruidenrijk Grasland!

Op 5 juni organiseren we de landelijke Open Dag Kruidenrijk Grasland! Op deze dag kan iedereen die dat leuk vindt, een kijkje nemen op een...
saladebuffet-bio
21.04.2024

Limburg krijgt er 700 hectare kruidenrijke akkers en weilanden bij

Melkveehouders en akkerbouwers in Limburg kunnen flinke korting krijgen op bloemrijke zaadmengsels voor weilanden en akkers. Provincie Limburg investeert namelijk in de samenwerking tussen de...
kruidenrijk-rob-wennegers
01.03.2024

Korting voor 2500 hectare dankzij 4 provincies en 22 gemeenten

Dankzij de bijdragen van gemeenten krijgen melkveehouders fikse korting op biodivers zaaigoed. Elke hectare kruidenrijk grasland scheelt 500 kg kunstmest per hectare en daarmee wordt...