Over de actie

Kruidenrijk grasland is gezond voor koeien, bodem, klimaat en milieu, maar de aanschaf van het zaaigoed is duurder dan de aankoop van graszaad. Bovendien betekent het een andere manier van bemesten en maaien. Voor de boer best een grote stap.

We vragen van alles van boeren, maar maken het niet makkelijk om te veranderen. Daarom sloegen LTO Nederland en Urgenda eind september 2020 de handen ineen om boeren te helpen op een hele laagdrempelige manier: een fikse korting op kruidenrijke grasmengsels zodat de prijs in de buurt komt van monocultuur graszaad. 

Succes! Driekwart boeren wil nooit meer anders

De actie is een doorgaand succes. Al ruim 1480 boeren hebben meegedaan en driekwart wil na het eerste experiment verder met kruidenrijk grasland. Bovendien ziet 97% dat hun productie hetzelfde of beter is dan op hun andere percelen. Ook neemt het aantal insecten flink toe op de kruidenrijke percelen.

De boeren waarderen deze actie: ze hoeven geen beloften te doen, geen ingewikkeld papierwerk, kunnen het op hun eigen manier uitproberen en ervaren. Omdat elke boer maximaal 3 hectare per seizoen kan bestellen, kunnen zoveel mogelijk boeren mee doen. 

Grote dank aan provincies, Rijk en burgers

Dankzij bijdragen van het ministerie van LNV, 10 provincies, 5 gemeenten en vele burgers is er al ruim 4000 hectare bereikt. Dit is goed voor 4 miljoen kilo CO2 besparing en 2 miljoen kilo minder kunstmest. En 40 miljoen vierkante meters met meer biodiversiteit onder en boven de bodem! Kijk hier wie alle gulle geldschieters zijn. 

Samenwerking

De campagne startte als samenwerking tussen LTO Nederland, Urgenda en Pure Graze, waarbij Urgenda zorgdraagt voor organisatie en fondsenwerving. LTO Nederland voor de communicatie naar de boeren en inmiddels is daartoe ook LTO Noord aangesloten. 

Naast Pure Graze doen er inmiddels nog 5 zaadleveranciers mee zodat boeren kunnen kiezen uit veel mengsels zodat er voor iedere grondsoort en bedrijfsvoering een geschikt mengsel te vinden is. 

Initiatiefnemers

urgenda
ltonederland