Korting voor 2500 hectare dankzij 4 provincies en 22 gemeenten

Nieuw zaaiseizoen van start, ook met extensieve kruidenrijke grasmengsels

Het nieuwe seizoen van de crowdfundingscampagne 1001ha Kruidenrijk Grasland van Urgenda en LTO Nederland gaat weer van start. In 22 gemeenten en vier provincies krijgen melkveehouders fikse korting op biodivers zaaigoed. Dat betekent dat er dit voorjaar zo’n 2500 hectare kruidenrijk grasland kan worden gerealiseerd.  Elke hectare kruidenrijk grasland scheelt 500 kg kunstmest en daarmee wordt 1000 kg CO2 bespaard. Ook leidt het tot meer insecten, betere waterberging en gezondere bodems. De deelnemende agrariërs zijn enthousiast en driekwart wil na het eerste experiment meer weilanden met klavers en kruiden waardoor de biodiversiteit en de waterkwaliteit in de deelnemende regio’s toeneemt.

Nieuw dit seizoen: meer gemeenten en ook autochtone extensieve mengsels voor jongvee en nog meer agrarische natuurwaarde.

Van 5 naar 22 gemeenten

Afgelopen seizoen deden vijf gemeenten mee: Hof van Twente, Hardenberg, Berkelland, Ede en Wierden. Met succes: tezamen realiseerden boeren in deze gemeenten dankzij de campagne 320 hectare kruidenrijk grasland in het afgelopen jaar. Dankzij de campagne van LTO Noord hebben nog eens zeventien gemeenten toegezegd het komende seizoen mee te doen.

Nieuwe gemeenten zijn: Oost-Gelre, Koggenland, Medemblik, Ommen, BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo), Hollands Kroon, Oudewater, Lochem, Leeuwarden, Kaag en Braassem, Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Bronckhorst. 

Ook in de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland en Limburg (behalve Zuid Limburg) loopt nog subsidie. Vanaf 1 maart, de aftrap van het nieuwe seizoen, kunnen boeren in deze gemeenten en provincies zaden bestellen. Zij kunnen maximaal 3 ha aan zaaigoed bestellen, behalve in de gemeenten waar óók provinciale subsidie loopt: daar kunnen melkveehouders maximaal 6 ha bestellen.

Kruidenrijk grasland: een win win win voor boer, bij en maatschappij

Het succes van de campagne laat zien dat de voordelen van (productief)kruidenrijk grasland steeds meer doordringen bij boeren en bestuurders. De melkproductie blijft gelijk terwijl melkveehouders besparen op de kosten van stikstofkunstmest. De vlinderbloemigen (klavers) die in het mengsel zitten, binden stikstof uit de lucht waardoor minder bemesting nodig is. Bovendien zorgt smalle weegbree voor vermindering van uitstoot van lachgas en minder nitraatuitspoeling. De kruidenrijke mengsels zorgen ook voor een gezondere bodem die beter water vasthoudt en daardoor beter bestand is tegen droogte. En ook de bovengrondse biodiversiteit is gebaat bij meer kruidenrijk grasland: liefst driekwart van de melkveehouders ziet veel meer insecten dan op de gewone graspercelen, en ook vogels gedijen goed op de kruidenrijke percelen.

Wel vraagt kruidenrijk grasland een ander management van de boer, zo komt het bewerken veel krapper en moeten melkveehouders leren hoe dit in hun bedrijfsvoering past. Ook de aanschaf kosten van het zaad ligt een heel stuk hoger dan de normale graszaad mengsels.

Dit seizoen biedt 1001ha voor het eerst ook mengsels aan voor extensief beheerde weilanden voor jongvee. Drie doorzaaimengsels van leverancier Cruydthoeck worden toegevoegd. Dit zijn mengsels met autochtone kruiden, bloemen en klavers waarmee nog meer natuurwaarde kan worden bereikt. We zijn blij met deze samenwerking.

Mijlpaal! Dit zaaiseizoen wordt de 5000 hectare bereikt

Met dank aan bijdragen van vele donateurs, het ministerie LNV, 11 provincies en 5 gemeenten is er de afgelopen 3,5 jaar al bijna 4.900 hectare ingezaaid in het hele land. Omdat driekwart van de melkveehouders meer kruidenrijk wil na het een keer geprobeerd te hebben, is het bereik van de actie nog veel groter.

image
Foto Urgenda, rechtenvrij.
image
Voor het eerst ook extensieve kruidenrijke mengsels. Foto Cruydthoeck

Enthousiast geworden? Neem contact op via info@1001ha.nl en zorg voor meer bloeiende weilanden in jouw gemeente!

Deel dit

Meer nieuws

IMG_1291
06.05.2024

Bezoek een kruidenrijk perceel op de Open Middag Kruidenrijk Grasland!

Op 5 juni organiseren we de landelijke Open Dag Kruidenrijk Grasland! Op deze dag kan iedereen die dat leuk vindt, een kijkje nemen op een...
saladebuffet-bio
21.04.2024

Limburg krijgt er 700 hectare kruidenrijke akkers en weilanden bij

Melkveehouders en akkerbouwers in Limburg kunnen flinke korting krijgen op bloemrijke zaadmengsels voor weilanden en akkers. Provincie Limburg investeert namelijk in de samenwerking tussen de...
Grazende koeien in saladebuffer-smal
11.03.2024

Positieve resultaten bij meerjarig onderzoek kruidenrijk grasland

Het Louis Bolk Instituut, Wageningen University & Research en de Vlinderstichting hebben gedurende twee jaar een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar kruidenrijk grasland op zandgrond. In...