Nieuws

UPDATE 30 JULI:

1001ha Kruidenrijk Grasland zorgt voor omschalingveehouders.

77% van de ruim 800 deelnemers aan de crowdfundingscampagne 1001ha Kruidenrijk grasland is ‘om’: nadat zij eenmalig hebben geëxperimenteerd met kruidenrijk grasland willen zij hier mee verder. Zij merken dat ze met minder input (stikstof/kunstmest) dezelfde productie behouden, terwijl de bodem gezonder wordt met meer biodiversiteit. De campagne 1001ha van Urgenda en LTO Nederland liet de afgelopen twee jaar melkveehouders laagdrempelig experimenteren door korting te bieden op de aanschaf van een kruidenrijk grasmengsel. “77% is echt een revolutie”, zegt Wilco Brouwer de Koning, initiatiefnemer van LTO Nederland. Hanneke van Ormondt van Urgenda: “met deze campagne bieden we een oplossing voor de maatschappij om stikstof- en CO2 uitstoot te verminderen en de biodiversiteit te verhogen”.

Lees hier de resultaten van de  enquête onder deelnemende boeren

Dit najaar is er nog budget voor ruim 300 hectare verdeeld over Brabant, Drenthe, Zuid-Holland, Zeeland en gemeente Hof van Twente. 

UPDATE 18 maart

Provincies Fryslân, Drenthe, Gelderland en Zuid Holland geven melkveehouders korting op kruidenrijk grasland.

Vanaf morgenochtend kunnen Friese, Gelderse, Drentse en Zuid-Hollandse melkveehouders fikse korting krijgen op de aanschaf van kruidenrijk grasmengsel dankzij een bijdrage van 15.000 euro van de drie provincies aan de campagne 1001ha.nl. Hierdoor krijgt Fryslân, Gelderland, Zuid-Holland en Drenthe er 100 ha kruidenrijk grasland bij. Daarnaast is er nog geld beschikbaar in de gemeente Hof van Twente, Zeeland, Gelderland en Brabant. Gelderland en Brabant betaalden beiden al 2x mee aan de campagne, Brabant in totaal voor maar liefst 525 hectare, 
 
UPDATE 18 maart

Hof van Twente krijgt miljoen m2 kruidenrijk grasland 

Gemeente Hof van Twente draagt voor 100 hectare bij aan de crowdfundingscampagne 1001ha.nl en geeft boeren geen 3 maar 5 ha korting. Daardoor kunnen melkveehouders uit Hof van Twente met korting zaaigoed bestellen voor kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland is beter voor de bodem, klimaat en biodiversiteit en de kortingscampagne is een groot succes onder boeren. Hanneke van Ormondt van Urgenda: “De bijdrage van Hof van Twente is echt een geweldig voorbeeld voor andere gemeenten. Kruidenrijk grasland is beter voor klimaat, insecten, bodem, koeien maar ook voor de stikstofproblematiek. Kunstmest is niet meer nodig en dat scheelt CO2, stikstof en (Russisch) gas. Welke gemeente volgt?”
 
UPDATE 16 maart

Op naar de 3000 hectare met meer zaadleveranciers en meer mengsels. 

Het aantal hectares kruidenrijk grasland in het kader van de campagne 1001ha kent dit jaar een nieuwe groeispurt. Het aantal hectares dat hiermee wordt ingezaaid loopt richting de 3.000. Per 15 maart sluiten 4 nieuwe zaadleveranciers aan, waardoor boeren nu kunnen kiezen uit 6 leveranciers en 12 mengsels. De leveranciers zijn: Agrifirm, Barenburg, Bloeiend Boerenland, Neutkens, Pure Graze en Ten Have Seeds. Lees meer. 
 
UPDATE 28 januari 2022
 

Provincies zorgen voor nieuwe impuls

Provincie Brabant en Brabants Bodem dragen voor 275 hectare bij aan de campagne. Eerder droeg Brabant al voor 250 hectare bij. Ook provincie Gelderland biedt de Gelderse boeren voor de tweede maal korting voor 100 hectare en de provincie Zeeland haakt voor het eerst aan voor 100 hectare. Momenteel kunnen boeren in het hele land nog bestellen vanuit een bijdrage van het ministerie LNV (tot de teller op 2350 staat) en daarna is er budget voor Gelderse, Zeeuwse en Brabantse boeren.
 
Elke hectare kruidenrijk ten opzichte van monocultuur gras, scheelt 500 kg stikstofkunstmest en 1000 kg CO2 uitstoot. Provincies zijn enthousiast met Brabant als koploper met een financiele bijdrage 525 hectare. Gevolgd door Gelderland met 200 hectare en de provincies Groningen, Noord Holland, Utrecht en Zeeland voor ieder 100 hectare.
 
Gedeputeerde landbouw bij de provincie Noord-Brabant Elies Lemkes-Straver: “Kruidenrijke graslanden zijn goed voor de biodiversiteit, de bodemkwaliteit en de gezondheid van koeien. Ze leveren bovendien een gevarieerder landschap op. We steunen dit initiatief omdat we in de landbouw graag activiteiten stimuleren waarbij natuur nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering maar die ook waardevol zijn voor het inkomen van de boer.”
 

Lees het persbericht

UPDATE 21 september:

1001 hectare kruidenrijk grasland extra dankzij LNV

Zaandam, 21 september 2021: Vanaf vandaag kunnen melkveehouders in het hele land met korting zaaigoed bestellen voor kruidenrijk grasland dankzij een gulle bijdrage van het ministerie LNV. Het ministerie draagt voor 1001 hectare bij! De campagne 1001ha van LTO Nederland en Urgenda in samenwerking met zaadleveranciers Pure Graze en Barenbrug helpt boeren om op een laagdrempelige manier experimenteren met kruidenrijke weilanden door financiële hulp en veel begeleiding. Kruidenrijk grasland is beter voor de bodem, klimaat en biodiversiteit en is een groot succes onder boeren. Er is het afgelopen jaar al voor 1500 hectare verkocht waarmee zo’n 750 ton kunstmest en 1500 ton CO2 is bespaard. Er is dankzij LNV weer budget voor 300 extra boeren om mee te doen, waarbij LTO Nederland en Urgenda nadrukkelijk boeren oproepen die nog níet eerder hebben meegedaan. 
 
 

UPDATE 9 september:

Noord-Holland en Urgenda slaan handen ineen voor versterken biodiversiteit

Stichting Urgenda ontvangt van provincie Noord-Holland 15.000 euro subsidie voor hun crowdfundingsactie 1001 hectare kruidenrijk grasland. Met dit geld krijgen Noord-Hollandse melkveehouders €150/hectare korting wanneer zij zaadmengsels voor kruidenrijk grasland inkopen. Weidevogels hebben veel baat bij dit soort gras. Op 9 september om 10.00 uur stapt gedeputeerde Rommel bij melkveehouder Wilco Brouwer de Koning op de trekker om samen kruidenrijk grasland in te zaaien en zo het startsein te geven voor de verkoop.

Gedeputeerde Staten voert met de eenmalige subsidie de motie ‘Bijdrage provincie NH aan actie kruidenrijk grasland’ uit van Provinciale Staten. De actie is een initiatief van LTO Nederland, zadenbedrijven Barenbrug en Pure Graze en stichting Urgenda.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “De kans op broedsucces van weidevogels als grutto en tureluur wordt groter wanneer een weiland vol staat met verschillende soorten kruiden en bloemen. Er komen veel insecten op dit gras af. Meer wormen en meer insecten door de vele kruiden en klavers zorgt voor meer voedsel voor weidevogels. Daarnaast kunnen ze zich beter verschuilen voor natuurlijke vijanden.”

UPDATE 20 AUG:

Op naar de 2.000 hectare kruidenrijk grasland!

Zaandam, 19 augustus 2021: De succesvolle crowdfundingscampagne ‘1001 hectare kruidenrijk grasland’ gaat vrijdag 20 augustus weer van start in vernieuwde versie. Deze campagne van LTO Nederland en Urgenda, in samenwerking met zaadleveranciers Pure Graze en Barenbrug, helpt boeren op een laagdrempelige manier te experimenteren met kruidenrijke weilanden door financiële hulp en veel begeleiding. Kruidenrijk grasland is beter voor de bodem, klimaat en biodiversiteit: door de grotere variëteit aan (bloeiende) kruiden en grassen, ontstaat er meer bodem leven, en kunnen er meer insecten leven en dat is weer goed voor vogels. De campagne is een groot succes onder boeren. Er is er voor 1.265 hectare verkocht waarmee zo’n 600 ton kunstmest en 1.200 ton CO2 is bespaard. Er is weer budget om tot 1.465 hectare door te gaan, waarbij LTO Nederland en Urgenda nadrukkelijk boeren oproepen die nog níet eerder hebben meegedaan.
 
 

UPDATE 28 JUNI: 

Vandaag start de verkoop voor bioboeren dankzij Triodos Foundation

 Vandaag gaat de verkoop open voor biologische boeren op www.1001ha.nl dankzij een donatie van de Triodos Foundation speciaal voor de biologische melkveehouder. De meeste biologische melkveehouders zijn al doordrongen van de voordelen van kruidenrijk of blijvend gezond grasland, maar ook onder hen zitten nog boeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Boeren die pas recent zijn omgeschakeld naar biologische bijvoorbeeld. Met dit aanbod wordt het  voor hen aantrekkelijker om te experimenteren met kruidenrijk en de bijbehorende bedrijfsvoering zoals anders bemesten en maaien. 

UPDATE 17 MEI: 

Kruidenrijk zaaimengsel met 50% korting dankzij Patagonia

Dank zij donaties van vele burgers, en de provincies Brabant, Gelderland, Utrecht en Groningen is er al voor 1229 hectare verkocht, en nog steeds staan boeren in de rij. Dankzij een gulle donatie van Patagonia kunnen boeren vanaf maandag 17 mei weer tijdelijk met korting een zaaimengsel bestellen op www.1001ha.nl. Maar wees er snel bij, want Op=Op.

UPDATE 24 MAART: 

Gelderland, Groningen en Utrecht krijgen meer kruidenrijk grasland

De provincies Groningen, Utrecht en Gelderland doneren ieder voor 101 hectare aan de succesvolle crowdfunding-campagne 1001ha.nl van Pure Graze, LTO Nederland en Urgenda. Kruidenrijk grasland is beter voor het klimaat en biodiversiteit en daarom geeft de campagne melkveehouders 50% korting op de aanschaf van kruidenrijk zaaigoed, waardoor boeren de kans krijgen om laagdrempelig hiermee te experimenteren. Het doel van 1001ha was al snel bereikt, maar nog steeds staan er boeren in de wachtrij om mee te doen. In deze drie provincies kunnen boeren vanaf vandaag weer met korting bestellen

Lees ook het persbericht.

UPDATE 21 JANUARI: 

Provincie Brabant gaat voor 250 hectare kruidenrijk grasland

Provincie Brabant haakt aan bij de campagne 1001ha

Provincie Brabant wil Brabantse melkveehouders helpen om 250 hectare kruidenrijk grasland in te zaaien via een financiële impuls aan de crowdfundingsactie 1001ha. Kruidenrijk grasland is beter voor de bodem, klimaat en biodiversiteit, maar voor boeren betekent het een andere manier van werken. In oktober startte daarom Urgenda samen met LTO Nederland en Pure Graze een actie om boeren tijdelijk 50% korting te geven op de aanschaf van een kruidenrijk zaadmengsel. De actie was zo’n groot succes onder boeren, dat de crowdfunding achterliep en de verkoop tijdelijk werd stilgezet. Dank zij de samenwerking met provincie Brabant, kunnen nu in ieder geval Brabantse melkveehouders per 1 februari weer bestellen. Ook provincie Utrecht is voornemens mee te doen.

Lees het persbericht: https://news.pressmailings.com/urgenda/provincie-brabant-gaat-voor-250-hectare-kruidenrijk-grasland

UPDATE 2 FEB 2021: 

1001 HECTARE WEER VAN START

Vanaf vandaag kunnen melkveehouders weer met 50% korting zaaigoed bestellen voor kruidenrijk grasland. 1001ha.nl is een crowdfunding-campagne van LTO Nederland, Pure Graze en Urgenda en geeft boeren de kans om laagdrempelig te experimenteren met kruidenrijk grasland door korting en gratis webinars. Kruidenrijk grasland is beter voor klimaat, biodiversiteit, bodem én koe maar betekent voor de boer een hele andere werkwijze. De actie was in het najaar zo’n groot succes onder boeren, dat de crowdfunding ver achterliep en de verkoop tijdelijk werd stilgezet. Dankzij vele betrokken burgers en een donatie van provincie Brabant kan de actie nu weer van start met de verkoop én met de crowdfunding.

Lees het persbericht: https://news.pressmailings.com/urgenda/1001-ha-kruidenrijk-grasland-weer-van-start