Samenwerking met Cruydt-Hoeck voor nog meer biodiversiteit

Nieuwe mengsels voor extensieve kruidenrijke weilanden

Naast de (kruidenrijke) productieve weilanden waar melkveehouders hun melkkoeien hebben lopen, beheren zij vaak ook natuurgronden en hebben zij extensievere percelen waar het jongvee graast. Jonge koeien die nog geen melk geven, hebben minder eiwit nodig. Voor hen leveren kruidenrijke extensieve weilanden voldoende gezond en gevarieerd voedsel. Hier is productie minder belangrijk, en is er meer ruimte voor de natuur. Als 1001ha helpen we boeren graag om hun niet-productieve percelen te verbeteren of versneld om te zetten in natuur. Echte natuur, dat maak je het beste met de autochtone mengsels van Cruydt-Hoeck!

Waarom autochtone soorten?

Alle mengsels van 1001ha bevatten inheemse soorten: soorten die in Nederland voorkomen. Maar ook inheemse soorten kun je cultiveren, veredelen en op andere continenten opkweken en de zaden verzamelen en hier gebruiken. Cruydt-Hoeck werkt met autochtone inheemse bloemen, klavers en kruiden: soorten die niet zijn veredeld, al honderden jaren in Nederland voorkomen en geheel zijn aangepast aan het Nederlandse klimaat. Het voordeel daarvan is ook dat ze geheel zijn aangepast op de lokale insecten populatie en bodemleven, en andersom.

Meer agrarische natuur en biodiversiteit

Om meer agrarische natuur te creëren en dat goed te laten aansluiten op natuurgebieden in de omgeving, is het dus belangrijk om met autochtone soorten te werken. Deze zijn veel duurder, maar doen het heel erg goed omdat ze zo goed zijn aangepast. Door ook Cruydt-Hoeck mengsels met korting aan te bieden, werken we dus niet aan het terugbrengen van de hoeveelheid kunstmest, maar zorgen we voor nog meer variatie, voedsel voor insecten en vogels en dus meer natuur op het agrarische platteland.

Drie doorzaaimengsels

Landbouwgrond die uit productie wordt gehaald en als bestemming (agrarische) natuur krijgt, ontwikkelt zich vaak moeizaam naar een meer kruidenrijke vegetatie. Om dit proces te versnellen, heeft Cruydt-Hoeck drie kruidenmengsels ontwikkeld voor de melkveehouderij: voor droge zandgrond, vochtige zandgrond en voor zwaardere klei en leemgronden. We bieden vanwege de hoge prijs, enkel de doorzaaimengsels met korting aan. Deze mengsels wanneer volgens instructie worden doorgezaaid op weiland waar de productie al deels is teruggebracht, of waar de biodiversiteit wel een flinke boost kan gebruiken, helpen bij een versnelde ontwikkeling van het N12.02-natuurdoeltype.

Waarom Cruydt-Hoeck?

Cruydt-Hoeck is een zadenkwekerij gespecialiseerd in inheemse flora. Met onze ecologische kennis stellen we passende inheemse kruidenmengsels samen die van oorsprong in de Nederlandse natuur voorkomen. Ook voor de verschillende toepassingen in het agrarisch landschap, zoals bosranden, kruidenrijk grasland, bufferstroken, slootkanten en boerenerven, maakten we mengsels voor meer biodiversiteit.

De zaden in onze mengsels worden door ons of onze teeltpartners geteeld, met uitgangsmateriaal dat rechtstreeks uit de natuur komt – in overleg met de terreinbeheerder. Juist deze inheemse zaden van autochtone herkomst creëren bloemenweides die het beste aansluiten op de behoeften van insecten en vogels, waardoor je optimaal inzet op het herstel van biodiversiteit.

Deel dit

Meer nieuws

IMG_1291
06.05.2024

Bezoek een kruidenrijk perceel op de Open Middag Kruidenrijk Grasland!

Op 5 juni organiseren we de landelijke Open Dag Kruidenrijk Grasland! Op deze dag kan iedereen die dat leuk vindt, een kijkje nemen op een...
saladebuffet-bio
21.04.2024

Limburg krijgt er 700 hectare kruidenrijke akkers en weilanden bij

Melkveehouders en akkerbouwers in Limburg kunnen flinke korting krijgen op bloemrijke zaadmengsels voor weilanden en akkers. Provincie Limburg investeert namelijk in de samenwerking tussen de...
Grazende koeien in saladebuffer-smal
11.03.2024

Positieve resultaten bij meerjarig onderzoek kruidenrijk grasland

Het Louis Bolk Instituut, Wageningen University & Research en de Vlinderstichting hebben gedurende twee jaar een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar kruidenrijk grasland op zandgrond. In...