Korting voor boeren in de Metropool Regio Amsterdam

Samenwerking Urgenda en De Groene Stelling voor meer biodiversiteit

Urgenda draagt bij aan De Groene Stelling: een plan vanuit de maatschappij om in de regio rondom Amsterdam in te zetten op gezond voedsel uit een prachtig, biodivers en toegankelijk landschap. Melkveehouders uit deze regio kunnen daarom nu voor 3 hectare korting krijgen op een kruidenrijk zaadmengsel. En ook krijgen akkerbouwers vanaf juni korting op soortenrijke groenbemestermengsels. Urgenda werkt hierin samen met het Agrarisch Collectief Noord-Holland-Zuid en stopt zelf voor 50 hectare korting in ‘de crowdfunding-pot’ dankzij haar vele donateurs. Maar iedereen uit de regio kan nu specifiek voor boeren in de eigen regio doneren zodat nóg meer boeren kunnen meedoen.

 • Melkveehouders, klik hier om te bestellen. Zit je op veen, kies dan voor een doorzaaimengsel, die zijn vanaf augustus met korting beschikbaar!
 • Akkerbouwers moeten nog even wachten tot half juni, en klik dan hier.
 • Mensen uit Amsterdam, Zaandam, Hoofddorp en omstreken, klik hier om te doneren voor meer kruidenrijke weilanden

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland is beter voor klimaat, natuur en koe. Maar voor de boer is het wel even wennen en het zaadgoed is duurder. Daarom sloegen LTO Nederland en Urgenda in 2020 de handen ineen om zoveel mogelijk boeren laagdrempelig te laten experimenteren. Elke hectare kruidenrijk vergeleken met Engels raaigras scheelt:

 • 500 kilo minder kunstmest en daardoor 1000 kilo minder CO2 uitstoot
 • Meer voedsel voor insecten en vogels
 • Minder bestrijdingsmiddelen
 • Betere waterberging en beter bestand tegen droogte
 • Gezondere bodem
 • Aanwijzingen voor minder methaanuitstoot door de koe, en door veen
 • Gezonde koeien

Groenbemesters zijn gewassen die akkerbouwers na de oogst inzaaien om de bodem te bedekken en beschermen. Wanneer men kiest voor een (duurder) soortenrijk mengsel met vlinderbloemigen, kan 20% kunstmest worden bespaard en daarnaast alle voordelen zoals beschreven bij kruidenrijk grasland. De aangeboden mengsels gaan goed samen met NKG (niet ploegen) en winterover laten staan van de mengsels.

De Groene Stelling

Dicht bij de stad, met ruimte voor natuur, recreatie en klimaatadaptatie in een gebied van 25.000 ha midden in de Metropoolregio Amsterdam. Concreet zetten we in op drie onderdelen:

 • Gezond voedsel van dichtbij met een goed verdienmodel voor de boeren
 • Meer ruimte voor natuur en water om de biodiversiteit te herstellen en in te spelen op klimaatverandering
 • Een toegankelijker landschap met meer ruimte voor recreatie om te zorgen voor een gezonde woonomgeving

Met deze droom bouwen de partijen die meedoen aan de Groene Stelling verder op de kerngedachte van de oude Stelling van Amsterdam: binnen de Stelling ruimte voor voedselproductie en daarbuiten ruimte om landerijen onder water te zetten voor inundatie tegen een mogelijke vijand.

Daarnaast is De Groene Stelling tevens een groeiende beweging van boeren, bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die willen samenwerken aan het realiseren van een duurzame toekomst voor dit gebied.

Lees hier de brochure van de Groene Stelling

Deel dit

Meer nieuws

IMG_1291
06.05.2024

Bezoek een kruidenrijk perceel op de Open Middag Kruidenrijk Grasland!

Op 5 juni organiseren we de landelijke Open Dag Kruidenrijk Grasland! Op deze dag kan iedereen die dat leuk vindt, een kijkje nemen op een...
saladebuffet-bio
21.04.2024

Limburg krijgt er 700 hectare kruidenrijke akkers en weilanden bij

Melkveehouders en akkerbouwers in Limburg kunnen flinke korting krijgen op bloemrijke zaadmengsels voor weilanden en akkers. Provincie Limburg investeert namelijk in de samenwerking tussen de...
Grazende koeien in saladebuffer-smal
11.03.2024

Positieve resultaten bij meerjarig onderzoek kruidenrijk grasland

Het Louis Bolk Instituut, Wageningen University & Research en de Vlinderstichting hebben gedurende twee jaar een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar kruidenrijk grasland op zandgrond. In...