Ron Iwema

'‘Nutriherb is een prachtig gewas’'

Ron Iwema runt een melkveebedrijf in Rasquert in Groningen. In het voorjaar van 2020 heeft hij het eerste perceel ingezaaid met NutriHerb van Barenbrug: “Als je ervaring op wilt doen, zal je er zelf mee aan de slag moeten gaan. Dat heb ik nu gedaan.”


“Elk jaar zaaien we 30 tot 40 hectare gras opnieuw in. Eén perceel gebruik ik om te experimenteren. Toen dat vorig jaar aan de beurt was om opnieuw in te zaaien, heb ik geen moment getwijfeld. Er is veel te doen om kruidenrijke grasmengsels. Ze zijn goed voor de biodiversiteit en vanuit verschillende partijen in de sector, zoals zuivelbedrijven, wordt dit gestimuleerd.

Hoog eiwitgehalte
“Mijn eerste indruk is dat het een prachtig gewas is. Er zit voldoende klaver in en daar houd ik van. Ook in mijn standaard percelen met gras gebruik ik regelmatig grasklavermengsels. Ik heb gekozen voor het NutriHerb-mengsel met Engels raaigras omdat ik denk dat dit het beste past op mijn bedrijf. De voederwaarde en het eiwitgehalte zijn afgelopen jaar zeer goed gebleken. Het doet niet onder voor Engels raaigras.”

Opbrengst verder omhoog
“Omdat er veel vlinderbloemigen in NutriHerb zitten, heb ik geen kunstmest gestrooid. De stikstofvoorziening van het gewas komt volledig van de vlinderbloemigen. Wel injecteren we drijfmest, vergelijkbaar met de andere graspercelen. Ik overweeg om komend seizoen de drijfmest te verdunnen met water zodat de stikstofefficiëntie van de bemesting verbetert. Hiermee hoop ik dat de opbrengst verder toeneemt.”

Over de boerderij

Contactpersoon

Ron Iwema

Soort bedrijf

Melkveehouder

Plaats

Rasquert