Els Uiterlinde-Mentink

'‘NutriHerb: mooi productief mengsel’'

‘NutriHerb: mooi productief mengsel’

Een adequate oplossing voor droogtegevoelige gronden en weilanden die niet beregend kunnen worden. Melkveehouder Els Uiterlinde-Mentink weet precies op welke percelen ze welke kruidenrijke grasmengsels zaait.

“Het hoofddoel op ons bedrijf is opbrengst en voederwaarde. Biodiversiteit en een weerbare bodem helpen daarbij en worden steeds belangrijker. In het seizoen proberen we op onze droge gronden in de bovenste laag zoveel mogelijk water vast te houden. Ook zaaien we op deze gronden diepwortelende mengsels. We hebben goede ervaringen met kruidenmengsels zoals NutriHerb. Afhankelijk van de droogtegevoeligheid van het perceel kiezen we voor een kruidenmengsel met Engels raai of rietzwenk.”

Meer eiwit per hectare
“De afgelopen jaren hebben we de opbrengst van kruidenrijk gras goed kunnen vergelijken met Engels raaigras omdat we het op vergelijkbare percelen naast elkaar hebben staan. In 2018 zagen we meteen een hogere opbrengst en gelijk ruw eiwit, dus oogstten we meer eiwit per hectare. Dit jaar zat nieuw ingezaaid vers Engels raaigras op een ruw eiwit van 155, NutriHerb kwam zelfs uit op een ruweiwitgehalte van 175 met dezelfde bemesting. Dat is een heel mooi resultaat waar we zeer tevreden over zijn.”

Hommels, vlinders, libellen
“De eerste snede van het kruidenmengsel wordt op dezelfde manier bemest als gewoon gras: naast een drijfmestgift krijgen de kruidenweides kunstmest. Na de eerste snede is de stikstofgift teruggeschroefd. Wellicht gaan we de komende jaren verder terug, ook bij de eerste snede. Om eerlijk te zijn vind ik het tegenwoordig saai om door een perceel met Engels raaigras te lopen. Kruidengras is wat dat betreft veel interessanter. Je hoort krekels, hommels en ziet vlinders en libellen. Het eerste jaar hoorden we zelfs kwartels. Ook reeën en ooievaars zien we tussen de kruiden. Die zitten daar niet voor niks.”

Over de boerderij

Contactpersoon

Els Uiterlinde-Mentink

Soort bedrijf

Melkveehouder

Plaats

Deurningen