Ben Apeldoorn

'Door deze kortingsactie ga ik het eens proberen.'

Zes jaar geleden heb ik blok droogtegevoelige zandgrond op de Veluwe ingezaaid met rietzwenk en rode klaver. Dat gewas heeft het vier jaar goed gedaan. Met alleen stikstof kunstmest in het voorjaar en een normale drijfmestgift voor de fosfaat en kali produceerde het net zoveel als de rest van mijn graspercelen. Na vier jaar was de rode klaver na een droge periode echter verdwenen en kwam er veel onkruid voor in de plaats.

Klaver zaait niet en stoelt niet uit. Op zandgrond is het belangrijk de pH hoog genoeg te hebben en ook niet te diep te maaien, gras is wat dat betreft veel minder veeleisend.

Deze kortingsactie maakt dat ik het eens ga proberen. Ik ben benieuwd hoe dat met de graslandkruiden gaat na verloop van jaren en onder moeilijke omstandigheden. Bij herinzaai kies ik er wel voor om altijd klavers mee te zaaien, vanwege het stikstofleverend vermogen, kruiden heb ik vorig jaar op een strook langs een beek mee gezaaid, maar dat is niet goed gelukt. Het blijkt niet eenvoudig om een goede opkomst te realiseren.

Als dat wel lukt ben ik benieuwd of de kruiden jaar na jaar voldoende opbrengst geven: grond is met pacht- en hypotheeklasten mijn duurste productiefactor. Mooi erbij liggen is niet voldoende, er moet wel jaar in jaar uit velen tonnen smakelijk voer van hoge kwaliteit geproduceerd worden.

Over de boerderij

Contactpersoon

Ben Apeldoorn

Soort bedrijf

Melkveehouder

Plaats

Woudenberg