Agrifirm

Biodiversiteit is van belang voor het landbouwsysteem

Agrifirm is een landbouwcoöperatie die hoogwaardige diervoeders, premixen, concentraten, mineralenmengsels en additieven levert voor de veevoederindustrie, producten voor gewas- en teeltverbetering, dier- en gewasspecifieke digitale oplossingen en professioneel advies.

Een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties is onze missie. Dat bereiken kunnen we niet alleen. Agrifirm werkt samen met partners, klanten en leden aan de toekomst van de wereldwijde landbouwsector. Zo is Agrifirm sinds 2018 partner van het Deltaplan Biodiversiteit. Diverse partijen uit onder andere land- en tuinbouw, retail en natuurorganisaties hebben in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel afspraken vastgelegd over het herstel van biodiversiteit in Nederland.

Als grote toeleverancier van producten aan akkerbouw en veehouderij is zijn we ons bewust van het belang van de biodiversiteit voor het landbouwsysteem. Bestuiving is maar een van de voorbeelden van de belangrijke functie, die biodiversiteit biedt. Maar ook bodemgezondheid en -vitaliteit zijn gekoppeld aan biodiversiteit.

Geplande bijeenkomsten

  • 17 mei: bijeenkomst in kader Brabantse biodiversteitsmonitor
  • 8 sept: Vreedepeel bijeenkomst vanuit Grondig Boeren met Mais en PPS Ruwvoer en Bodem.
  • 13 sept: Praktijkdag Wijnandsrade

Voor deze bijeenkomsten volgen nog uitnodigingen.