Agrifirm

Biodiversiteit is van belang voor het landbouwsysteem

Agrifirm is een landbouwcoöperatie die hoogwaardige diervoeders, premixen, concentraten, mineralenmengsels en additieven levert voor de veevoederindustrie, producten voor gewas- en teeltverbetering, dier- en gewas specifiekedigitale oplossingen en professioneel advies.

Een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties is onze missie. Dat bereiken kunnen we niet alleen. Agrifirm werkt samen met partners, klanten en leden aan de toekomst van de wereldwijde landbouwsector. Zo is Agrifirm sinds 2018 partner van het Deltaplan Biodiversiteit. Diverse partijen uit onder andere land- en tuinbouw, retail en natuurorganisaties hebben in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel afspraken vastgelegd over het herstel van biodiversiteit in Nederland.

Als grote toeleverancier van producten aan akkerbouw en veehouderij is zijn we ons bewust van het belang van de biodiversiteit voor het landbouwsysteem. Bestuiving is maar een van de voorbeelden van de belangrijke functie, die biodiversiteit biedt. Maar ook bodemgezondheid en -vitaliteit zijn gekoppeld aan biodiversiteit.

Lees onze zaaitips voor kruidenrijk grasland voor advies over het zaaien en behouden van kruidenrijk grasland. 

Geplande bijeenkomsten

  • sept: gote afsluitende bijeenkomst van de PPS Ruwvoer, Bodem en biodiversiteit.
  • sept: Praktijkdag Wijnandsrade


Voor deze bijeenkomsten volgen nog uitnodigingen.

Ruwvoer+-app

Agrifirm introduceert zeer binnenkort een ruwvoer+-app waarin wekelijks naast de verloop van de voederwaarde van gras in de weide – én maaipercelen gedurende het seizoen ook actuele tips worden gegeven over kruidenrijk grasland.