neutkens-bio

Neutkens mengsel op maat biologisch

370,00 (incl BTW)

Inzaai biologisch

Productief en duurzaam kruidenrijk graslandmengsel:

 • Na telefonisch contact, op maat samengesteld
 • Voor beweiden en/of maaien
 • Afhankelijk van het soort vee
 • Afgestemd op de grondsoort
 • Rekening houdend met extremen (nat/droog)
 • Passend bij  bedrijfsvoering en ondernemer
 • Minimaal 30% kruiden en klaver
 • Maximaal 70% grassen
 • 40 kg/ha (ca. 10-15 soorten)
 • Voldoet aan regelgeving Skal
 • Altijd bereikbaar voor advies
 • Vinger aan de pols en evaluatie na eerste seizoen

Beschrijving

Neutkens mengsel op maat biologisch

Maatwerk loont! Doordat we de mogelijkheid hebben een mengsel samen te stellen wat precies bij de situatie past, heb je de eerste voorsprong al te pakken.
Lang niet alle kruiden zijn overal inpasbaar. Sommige componenten hebben hogere temperatuur nodig om te kunnen kiemen en vestigen en zijn daardoor minder geschikt voor vroege of late inzaai.

Is het mengsel  bestemd voor melkkoeien of zoogkoeien, paarden of schapen? Het zijn wezenlijk verschillende dieren,  met verschillende behoefte.

Boert u op opdrachtige klei, of droogte gevoelige zandgrond?

Stuk voor stuk grote verschillen waar we in de samenstelling rekening mee houden.

Samenstelling:
Omdat we maatwerk leveren, is de samenstelling wisselend.
Binnen de actie 1001ha zijn er wel een aantal voorwaarde van toepassing. Zo bestaat ieder mengsel uit minimaal 30% kruiden en klaver en uit maximaal 70% grassen.
Zaaidichtheid is minimaal 40 kg per hectare.

Een greep uit de mogelijkheden:

 • Grassen: Engels raaigras, timothee, veldbeemd, beemdlangbloem, (zachtbladig) rietzwenk, en kropaar.
 • Klavers: Rode klaver (mattenklee, tetra- en diploïd) witte weide- en cultuurklaver, basterdklaver, rolklaver, hopklaver, aardbeiklaver, luzerne (met rhizobium).
 • Kruiden: Cichorei, smalle weegbree, duizendblad, karwij, peterselie, pastinaak, venkel, koriander, kleine pimpernel