Over de actie

Kruidenrijk grasland is gezond voor koeien, bodem, klimaat en milieu, maar de aanschaf van het zaaigoed is duurder dan de aankoop van graszaad. Bovendien betekent het een andere manier van bemesten en maaien. Voor de boer best een grote stap.

LTO, Pure Graze en Urgenda sloegen september 2020 de handen ineen om 1001 hectare aan grasland kruidenrijk te maken. Dat is gelukt! Samen met zaadleverancier Barenbrug gaan we op naar de volgende 1001 hectare!

Dankzij een crowdfundingsactie konden boeren het afgelopen jaar met 50% korting een speciaal samengesteld ‘Saladebuffet’ aanschaffen met 50% korting, tot 3 hectare per boer. De actie was erg succesvol onder boeren, en in een half jaar tijd was er ruim 1200 hectare verkocht dankzij donaties van vele burgers, de provincies Brabant (250 ha!), Groningen, Utrecht en Gelderland (ieder 101 ha) en van Natuurmonumenten en Patagonia. Dankzij Triodos Foundation konden ook veel biologische boeren meedoen.

Uit enquête blijkt dat boeren erg tevreden zijn met de actie en dat de meesten verder willen met kruidenrijk! Zeker als er vaker kortingsacties komen!

In het najaar van 2021 komt er een vervolg:  zaadleverancier Barenbrug doet mee, boeren kunnen kiezen uit zes verschillende mengsels met meer kruiden en klavers. Bovendien krijgen zij uitgebreide gratis begeleiding en kunnen dat dankzij crowdfunding met €150 korting per hectare bestellen. Hoe meer donaties, hoe meer winst voor boer, koe, klimaat en biodiversiteit!

NIEUWSOVERZICHT:

UPDATE 21 september:

1001 hectare kruidenrijk grasland extra dankzij LNV

Zaandam, 21 september 2021: Vanaf vandaag kunnen melkveehouders in het hele land met korting zaaigoed bestellen voor kruidenrijk grasland dankzij een gulle bijdrage van het ministerie LNV. Het ministerie draagt voor 1001 hectare bij! De campagne 1001ha van LTO Nederland en Urgenda in samenwerking met zaadleveranciers Pure Graze en Barenbrug helpt boeren om op een laagdrempelige manier experimenteren met kruidenrijke weilanden door financiële hulp en veel begeleiding. Kruidenrijk grasland is beter voor de bodem, klimaat en biodiversiteit en is een groot succes onder boeren. Er is het afgelopen jaar al voor 1500 hectare verkocht waarmee zo’n 750 ton kunstmest en 1500 ton CO2 is bespaard. Er is dankzij LNV weer budget voor 300 extra boeren om mee te doen, waarbij LTO Nederland en Urgenda nadrukkelijk boeren oproepen die nog níet eerder hebben meegedaan. 
 
 

UPDATE 9 september:

Noord-Holland en Urgenda slaan handen ineen voor versterken biodiversiteit

Stichting Urgenda ontvangt van provincie Noord-Holland 15.000 euro subsidie voor hun crowdfundingsactie 1001 hectare kruidenrijk grasland. Met dit geld krijgen Noord-Hollandse melkveehouders €150/hectare korting wanneer zij zaadmengsels voor kruidenrijk grasland inkopen. Weidevogels hebben veel baat bij dit soort gras. Op 9 september om 10.00 uur stapt gedeputeerde Rommel bij melkveehouder Wilco Brouwer de Koning op de trekker om samen kruidenrijk grasland in te zaaien en zo het startsein te geven voor de verkoop.

Gedeputeerde Staten voert met de eenmalige subsidie de motie ‘Bijdrage provincie NH aan actie kruidenrijk grasland’ uit van Provinciale Staten. De actie is een initiatief van LTO Nederland, zadenbedrijven Barenbrug en Pure Graze en stichting Urgenda.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “De kans op broedsucces van weidevogels als grutto en tureluur wordt groter wanneer een weiland vol staat met verschillende soorten kruiden en bloemen. Er komen veel insecten op dit gras af. Meer wormen en meer insecten door de vele kruiden en klavers zorgt voor meer voedsel voor weidevogels. Daarnaast kunnen ze zich beter verschuilen voor natuurlijke vijanden.”

UPDATE 20 AUG:

Op naar de 2.000 hectare kruidenrijk grasland!

Zaandam, 19 augustus 2021: De succesvolle crowdfundingscampagne ‘1001 hectare kruidenrijk grasland’ gaat vrijdag 20 augustus weer van start in vernieuwde versie. Deze campagne van LTO Nederland en Urgenda, in samenwerking met zaadleveranciers Pure Graze en Barenbrug, helpt boeren op een laagdrempelige manier te experimenteren met kruidenrijke weilanden door financiële hulp en veel begeleiding. Kruidenrijk grasland is beter voor de bodem, klimaat en biodiversiteit: door de grotere variëteit aan (bloeiende) kruiden en grassen, ontstaat er meer bodem leven, en kunnen er meer insecten leven en dat is weer goed voor vogels. De campagne is een groot succes onder boeren. Er is er voor 1.265 hectare verkocht waarmee zo’n 600 ton kunstmest en 1.200 ton CO2 is bespaard. Er is weer budget om tot 1.465 hectare door te gaan, waarbij LTO Nederland en Urgenda nadrukkelijk boeren oproepen die nog níet eerder hebben meegedaan.
 
 

UPDATE 28 JUNI: 

Vandaag start de verkoop voor bioboeren dankzij Triodos Foundation

 Vandaag gaat de verkoop open voor biologische boeren op www.1001ha.nl dankzij een donatie van de Triodos Foundation speciaal voor de biologische melkveehouder. De meeste biologische melkveehouders zijn al doordrongen van de voordelen van kruidenrijk of blijvend gezond grasland, maar ook onder hen zitten nog boeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Boeren die pas recent zijn omgeschakeld naar biologische bijvoorbeeld. Met dit aanbod wordt het  voor hen aantrekkelijker om te experimenteren met kruidenrijk en de bijbehorende bedrijfsvoering zoals anders bemesten en maaien. 

UPDATE 17 MEI: 

Kruidenrijk zaaimengsel met 50% korting dankzij Patagonia

Dank zij donaties van vele burgers, en de provincies Brabant, Gelderland, Utrecht en Groningen is er al voor 1229 hectare verkocht, en nog steeds staan boeren in de rij. Dankzij een gulle donatie van Patagonia kunnen boeren vanaf maandag 17 mei weer tijdelijk met korting een zaaimengsel bestellen op www.1001ha.nl. Maar wees er snel bij, want Op=Op.

UPDATE 24 MAART: 

Gelderland, Groningen en Utrecht krijgen meer kruidenrijk grasland

De provincies Groningen, Utrecht en Gelderland doneren ieder voor 101 hectare aan de succesvolle crowdfunding-campagne 1001ha.nl van Pure Graze, LTO Nederland en Urgenda. Kruidenrijk grasland is beter voor het klimaat en biodiversiteit en daarom geeft de campagne melkveehouders 50% korting op de aanschaf van kruidenrijk zaaigoed, waardoor boeren de kans krijgen om laagdrempelig hiermee te experimenteren. Het doel van 1001ha was al snel bereikt, maar nog steeds staan er boeren in de wachtrij om mee te doen. In deze drie provincies kunnen boeren vanaf vandaag weer met korting bestellen

Lees ook het persbericht.

UPDATE 21 JANUARI: 

Provincie Brabant gaat voor 250 hectare kruidenrijk grasland

Provincie Brabant haakt aan bij de campagne 1001ha

Provincie Brabant wil Brabantse melkveehouders helpen om 250 hectare kruidenrijk grasland in te zaaien via een financiële impuls aan de crowdfundingsactie 1001ha. Kruidenrijk grasland is beter voor de bodem, klimaat en biodiversiteit, maar voor boeren betekent het een andere manier van werken. In oktober startte daarom Urgenda samen met LTO Nederland en Pure Graze een actie om boeren tijdelijk 50% korting te geven op de aanschaf van een kruidenrijk zaadmengsel. De actie was zo’n groot succes onder boeren, dat de crowdfunding achterliep en de verkoop tijdelijk werd stilgezet. Dank zij de samenwerking met provincie Brabant, kunnen nu in ieder geval Brabantse melkveehouders per 1 februari weer bestellen. Ook provincie Utrecht is voornemens mee te doen.

Lees het persbericht: https://news.pressmailings.com/urgenda/provincie-brabant-gaat-voor-250-hectare-kruidenrijk-grasland

UPDATE 2 FEB 2021: 

1001 HECTARE WEER VAN START

Vanaf vandaag kunnen melkveehouders weer met 50% korting zaaigoed bestellen voor kruidenrijk grasland. 1001ha.nl is een crowdfunding-campagne van LTO Nederland, Pure Graze en Urgenda en geeft boeren de kans om laagdrempelig te experimenteren met kruidenrijk grasland door korting en gratis webinars. Kruidenrijk grasland is beter voor klimaat, biodiversiteit, bodem én koe maar betekent voor de boer een hele andere werkwijze. De actie was in het najaar zo’n groot succes onder boeren, dat de crowdfunding ver achterliep en de verkoop tijdelijk werd stilgezet. Dankzij vele betrokken burgers en een donatie van provincie Brabant kan de actie nu weer van start met de verkoop én met de crowdfunding.

Lees het persbericht: https://news.pressmailings.com/urgenda/1001-ha-kruidenrijk-grasland-weer-van-start zes