Jelle Hakvoort

'Met meer eigen voer, blijf je boer ;-)!'

Saladebuffet kruidenrijk heeft zich bewezen als het beste mengsel voor droge zandgrond, maar ook als hoogproductief eiwitrijk voer op onze betere percelen.

Nu zijn we met 80 koeien inclusief jongvee op 23ha gras op de huiskavel makkelijk in staat om dag en nacht te weiden. Normaal geldt voor bio-grasland bij beweiden dat je slechts 6 tot 7 ton droge stof gras kan oogsten. Bij ons schatten we het op 10 tot 12 ton droge stof! Een perceel met engels raai en witte klaver bied ons 3 dagen beweiding, terwijl het met Saladebuffet 4 dagen geeft!

Verder merken we dat de koeien zeker 0,1% meer eiwit geven met meer liters.

Bijkomend voordeel van de verschillende kruiden is het ontwormend effect! Bij goed gebruik heb je geen ontwormings-middelen meer nodig!

Wat betreft biodiversiteit, houd je lange broek maar aan, want het krioelt van de insecten en amfibieën! Verschillende zeldzame vlinders en libellen worden in onze percelen gespot!

Vriendelijke groeten, Jelle Hakvoort

Over de boerderij

Contactpersoon

Jelle Hakvoort

Soort bedrijf

Melkveehouder

Plaats

Rutten